Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
człowiek - architektura - natura
człowiek - architektura - natura
Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
edycja 2011
Otwarte
Mistrzostwa
Fotograficzne
2011


strona główna                 regulamin 2011                nagrody 2011                 wyniki konkursu 2011
Patronat honorowy konkursu:
Prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz

    Odbiór Prac OMF

Wszystkich uczestników VIII  Otwartych Mistrzostw Fotograficznych ubiegających się o zwrot nienagrodzonych w żaden sposób prac nadesłanych na  konkurs prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie i podanie wszelkich danych wymaganych do poprawnego przeprowadzenia procesu zwrotu prac.
Kontakt:  Tel:   89 522 13 70 / 89 522 13 72 e-mail: zapisy@mok.olsztyn.pl
Dane wymagane do odszukania i odbioru prac:
– Godło
– Kategoria
– Ilość prac
– Imię i Nazwisko
– Telefon kontaktowy

Zgłoszenia osób chętnych do obioru prac będą przyjmowane do niedzieli  15 stycznia 2012 roku do godziny 17:00. Wydawanie prac Rozpocznie się 18 stycznia i potrwa do 15 lutego.  Drugi termin Przyjmowania zgłoszeń osób pragnących odebrać swoje prace rozpoczyna się w niedzielę  5 lutego i potrwa do 9tego. Wydawanie prac rozpocznie się 10 lutego  i potrwa do 15tego. Po tym terminie wszystkie prace zostaną zarchiwizowane, a co za tym idzie nie będzie możliwości ich odbioru. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie Organizatora (Miejski Ośrodek Kultury ul. Dąbrowszczaków 3), bądź wysyłki listownej prac **. 

____________________________________________

** W przypadku chęci otrzymania prac drogą pocztową należy przysłać na adres organizatora kopertę zawierającą:
– Kopertę zaadresowaną do odbiorcy prac
– Koperta powinna mieć format umożliwiający bezproblemowe i bezpieczne dostarczenie prac do adresata,
– Koperta powinna mieć naklejoną odpowiednią ilość znaczków pocztowych.

Za źle zaadresowane i źle wycenione przesyłki organizator nie ponosi odpowiedzialności.