człowiek - architektura - naturaedycja 2009
Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
człowiek - architektura - natura
człowiek - architektura - natura
Warunki odbywania praktyki w Tygodniku „Polityka”


1. Czas praktyki wyznaczony został na okres jednego miesiąca. Tygodnik "Polityka"
oraz laureat ustalą program praktyki, zakres działań i zadań oraz ew. zmianę długości czasu praktyki.

2. Tygodnik "Polityka" zobowiązuje się do przeszkolenia zdobywcy nagrody na zasadach  
przewidzianych  dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisów oraz zapoznania się z regulaminem pracy.

3.  "Tygodnik Polityka" wyznaczy odbywającemu praktyki opiekuna.

4.  Po zakończeniu praktyk "Tygodnik Polityka" wystawi praktykantowi opinię o odbytej praktyce.

5.  Nagrodę w postaci praktyk należy zrealizować do końca 2010 roku.

6.  O przyznaniu nagrody zdecyduje jury konkursu OMF.

7.  Organizator Otwartych Mistrzostw Fotograficznych Olsztyn 2009 – Miejski
Ośrodek Kultury w Olsztynie i Tygodnik „Polityka” nie pokrywają kosztów pobytu
laureata nagrody w Warszawie podczas odbywania praktyk.

8.  Organizator Otwartych Mistrzostw Fotograficznych Olsztyn 2009 – Miejski
Ośrodek  Kultury w Olsztynie poinformuje laureata nagrody o zasadach
odbywania praktyki  w tygodniku „Polityka” oraz skontaktuje laureata
z  wyznaczonym przez tygodnik  „Polityka” opiekunem.


regulamin                           nagrody      

Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne